Konceptuālais piedāvājums

Tiek izstrādāts vizuāls koncepta piedāvājums, vadoties no klienta uzņēmuma darbības specifikas, darba uzdevuma, pārstāvētās nišas un konkurentu izpētes. Koncepta piedāvājumu veido kreatīva vizualizācija. Pēc izvēlētā koncepta virziena, tiek izstrādātas detalizētas visu apģērbu elementu skices, piemeklējot konceptam vispiemērotākos, klienta budžeta un laika ierobežojumam atbilstošākos izejmateriālus, un izvēloties un noslēdzot sadarbības līgumus ar izgatavotājiem. Pēc skicēm tiek izgatavoti etalona paraugi.


Atpakaļ