Ģērbšanās etiķetes izstrāde

Ģērbšanās etiķete tiek izveidota ar nolūku palīdzēt sakārtot uzņēmuma personāla vizuālo tēlu, tomēr uzņēmumam neieguldot līdzekļus apģērba izgatavošanā vai iegādē. Darba vajadzībām par personīgiem līdzekļiem darbinieki iegādājas apģērbu un aksesuārus, vadoties no izstrādātiem uzņēmuma ģērbšanās ierobežojumiem un ieteikumiem, kas jāievēro darba vietā un darba laikā. Izstrādājot ģērbšanās etiķeti uzņēmuma personālam, jāņem vērā katra darbinieka vai darbinieku grupas auguma īpatnības, darba vietas un darba pienākumu specifika, kā arī darbinieku vēlmes un ieteikumi var būt noderīgi. Ir svarīgi saprast, ka uzņēmums var saskarties ar pretestību no personāla puses, turklāt katra darbinieka finansiālās iespējas un gaume ir dažādi un var nopietni ietekmēt vēlamo rezultātu.

Atpakaļ