Konsultācijas
Ieteikumi par rezervju izveidi, plānojot atkārtotus pasūtījumus vai atkārtotu izejvielu iegādi nākamiem periodiem. Ieteikumi par koncepta izmaiņām ilgākā periodā, piedāvājot jaunākus izejmateriālus, izdevīgākus izgatavošanas noteikumus. Konsultācijas individuāli uzņēmuma darbiniekiem u.c. veida sadarbības iespējas.

Atpakaļ