Ražotāju apģērbu kolekciju dizains

Aģentūras KONU radošā dizaina grupa izstrādā ražotāju apģērbu kolekciju dizainu, izgatavo dizainera modeļu paraugus. KONU izstrādā modeļu konstrukciju lekālus, veic ražotāju modeļu konstrukciju korekcijas, sagatavo tehnisko specifikāciju un mēru tabulas pavairošanai un ieviešanai ražošanā un uzrauga autoretalona modeļu atbilstību ražošanas etaloniem, pirms ieviešanas ražošanā.

Atpakaļ